Anlegget er stengt for sesongen. Vinterpilot pågår.

Pris for turer

Sykkel
Opplåsning
Inkludert
060 min
Inkludert
60 min7 timer
kr 15 / 15 min