Kjøpsvilkår

1.1 Du har kun angrerett i 24 timer fra kjøpstidspunktet. Etter at en bysykkel er tatt i bruk kan du likevel ikke anvende angreretten og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter. Du aksepterer at eventuelt tilleggskjøp, som aksepteres i Oslo Bysykkels app, er bindende og ikke kan angres. For mer informasjon, se Lov 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav m."g salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).

1.2 Opplysninger om transaksjonen, lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven. Dette er uavhengig av om du har slettet din konto.