Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, informasjon om kjønn eller lignende.

Urban Infrastructure Partner AS (heretter UIP) drifter og utvikler Trondheim Bysykkel, og er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss.

Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene. For at du skal kunne ta slike beslutninger, er det vår oppgave å informere deg om:

 • Hvilke opplysninger vi innhenter, og hvorfor
 • Hvordan vi behandler opplysningene
 • Hvor lenge vi lagrer opplysningene
 • Hvordan vi beskytter opplysningene
 • Hvordan du kan korrigere opplysninger samt gi eller trekke tilbake samtykke

Behandlingen er underlagt reglene i Personopplysningsloven

Hvem behandler opplysningene?

Behandlingsansvarlig er:

Urban Infrastructure Partner AS (UIP)
Strandgata 19
0152 Oslo
post@trondheimbysykkel.no

Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Hva slags opplysninger henter vi inn?

Det som kreves for å kjøpe et abonnement

 • Betalingskort med tilhørende informasjon
 • Ved kjøp av gavekort: e-postadresse eller telefonnummer å sende verdikoden til

Informasjon vi krever for at du skal bysykle

For å levere tjenesten til deg, slik vi angir i vilkårene, trenger vi noe minimumsinformasjon. Dette trenger vi for å kunne identifisere deg som bysyklist (at du er deg), og for å dokumentere eventuelle brudd på ansvaret du tar når du bruker en bysykkel.

Det vi krever er:

 • Kontaktinformasjon (telefonnummer)
 • Gyldig betalingskort (dette gjelder også hvis du har fått abonnement gjennom et gavekort)
 • I tillegg samler vi på følgende informasjon som følge av at du bruker Trondheim Bysykkel.
 • Turene du har tatt, inkludert start- og sluttid og start- og slutt-stasjoner, samt sykkelens posisjon underveis. Vi lagrer også versjon av vår app og din mobiltelefons operativsystem for hver opplåsing.
 • Inn- og utlogginger i app og på vårt nettsted.
 • Hvilke abonnement du har og har hatt, inkludert tidspunkt og betalingsmåte
 • Eventuelle advarsler og utestengelser for for sen levering av sykler
 • Hvilket språk du har på mobiltelefonen din, slik at vi kan snakke med deg på samme språk

Informasjon du kan velge å dele med oss

Følgende informasjon legger du selv inn, og kan når som helst kan fjerne:

 • Navn (brukes når vi skal kommunisere med deg)
 • E-postadresse (brukes for å sende deg meldinger)
 • Postnummer (brukes til å analysere hvor folk bor, sammenlignet med hvor og når de sykler)
 • Kjønn (brukes til å analysere hvilke grupper av befolkningen som benytter tjenesten vår)
 • Fødselsår (se forrige punkt)

Samtykker

Du står frivillig til å gi samtykker til:

 • Tillate at vi sender deg meldinger om Trondheim Bysykkel (sesongåpning, åpning av nye statiiver etc)
 • Tillate at vi sender deg meldinger om andre tjenester, f.eks. Bysykkelanlegg i andre byer, eller tilbud fra våre samarbeidspartnere.

Tillate at vi kan beholde din turhistorikk lengre enn 6 måneder. Dette er et tilbud til deg som ønsker å se hvilke sykkelturer du har tatt, også lengre tilbake i tid.

Samtykke om profilering

For å kunne gi deg mest mulig relevant informasjon om tjenesten, grupperes våre brukere i segmenter, basert på adferd og personlige data.

I henhold til loven, er denne grupperingen noe du kan velge å ikke være med i.

Hvem har tilgang på opplysningene?

Intern tilgang

Kun de som har bruk for dataene får tilgang. Dette betyr våre kundemedarbeidere, samt ansatte som følger opp eventuelle tvister.

Et svært begrenset antall av våre ansatte har tilgang til hele vårt samlede kunderegister, med det formål å kunne sikre driften av dette kunderegisteret.

Deling med tredjepart

Vi deler ikke personopplysninger på individnivå til tredjepart, uten konkret godkjennelse fra deg.

Unntaket er at vi vil utlevere opplysninger til myndighetene, dersom vi blir pålagt dette av en domstol.

Vi deler sammensatte (aggregerte) anonymiserte data, basert på informasjonen om våre medlemmer, til byen, til samarbeidspartnere og åpent til allmenheten.

Systemtesting og kvalitetssikring

I enkelte tilfeller vil det være behov for å feilsøke og på andre måter kvalitetssikre delene av våre systemer som inneholder personopplysninger.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

 • Betalings- og transaksjonshistorikk: 5 år i henhold til bokføringsloven. Dette er uavhengig av om du har slettet din konto.
 • Turhistorikk: Inntil 6 måneder, med mulighet for å beholde dataene lenger, om du ønsker det.

Øvrige data (som angitt over) beholder vi så lenge du er registrert hos oss.

Dersom du ikke har hatt et aktivt abonnement på 1 år, sletter vi automatisk dine opplysninger. Du vil da måtte registrere deg på nytt, dersom du ønsker å bysykle igjen. Denne automatiske slettingen vil du bli varslet om før den gjennomføres.

Sletting

Hvis du sletter din konto hos Trondheim Bysykkel, mister du umiddelbart tilgang til tjenesten, og våre kundebehandlere vil ikke lenger kunne se deg. Det vil av driftshensyn likevel kunne ta opptil 2 uker før alle opplysninger om deg er borte fra UIPs systemer.

Dersom du er i en tvist med UIP om brudd på vilkårene (f.eks. ved tap av sykkel), vil du ikke kunne slette dine opplysninger inntil saken er løst.

Merk også at din eventuelle kjøpshistorikk likevel blir lagret i inntil 5 år, i henhold til bokføringsloven. Denne informasjonen er lagret hos vår leverandør av betalingstjenester, Payex.

Hvordan beskytter vi opplysningene?

 • Kommunikasjon med våre tjenester skjer kryptert.
 • Lagrede data er krypterte, og er ikke tilgjenegelig for våre underleverandører av IT-infrastruktur.
 • Datasentre der dine opplysninger lagres er fysisk sikret mot inntrenging.
 • All lesing av opplysningene om deg loggføres, slik at dette er etterprøvbart.
 • Tilgang internt skjer med oppdatert programvare, og med 2-faktor-autentisering ved innlogging.


Opplysninger om betalinger og betalingskort ligger lagret i sikre PCI-sertifiserte systemer hos vår betalingsleverandør PayEx.