Vilkår for kjøp og bruk av Trondheim Bysykkel

 • Et bysykkelabonnement er personlig.
 • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den i en stasjon.
 • Sjekk alltid appen for bekreftelse på at sykkelen er levert.
 • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

1. Om Trondheim Bysykkel

2. Slik bruker du Trondheim Bysykkel

3. Ditt ansvar

4. Overskredet maksimal leietid (3 timer)

5. Tap av bysykkel

6. Videresalg

7. Betaling av produkt

8. Misbruk av tjenesten

9. Personvern

10. Kjøp og mottak av gavekort

Om Trondheim Bysykkel

Trondheim Bysykkel er en delingstjeneste som gir deg tilgang til ca. 750 bysykler, som du kan sykle mellom rundt 67 stasjoner strategisk plassert rundt omkring i Trondheim. Du låser enkelt ut en bysykkel via appen, og har umiddelbart et billig, raskt og miljøvennlig alternativ for å komme deg rundt i byen. De fleste bruker Trondheim Bysykkel i tillegg til egen sykkel og offentlig transport, eller bare som en morsom måte å oppleve fine Trondheim på. Anlegget er åpent frem til desember med mindre annet kommuniseres. Åpningstidene er spesifisert i Om Trondheim Bysykkel.

Trondheim Bysykkel utvikles og driftes av UIP Drift AS (heretter UIP) på vegne av Clear Channel Norge, i samarbeid med Trondheim kommune.

For å ta bysyklene i bruk må du ha kjøpt et produkt, samt registrert deg med gyldig telefonnummer og betalingskort. Tjenesten fungerer som beskrevet under Om Trondheim Bysykkel.

Med dette inngår du en avtale med UIP, som er underlagt følgende vilkår for kjøp, bruk og personvern. Ved misbruk av tjenesten har UIP anledning til å sperre tilgang til tjenesten permanent, se pkt. 8 for mer informasjon.

2. Slik bruker du Trondheim Bysykkel

2.1 Du må være 15 år eller eldre for å kjøpe produkter og benytte Trondheim Bysykkel. Er du under 18 år, må du ha skriftlig fullmakt fra foresatte som sendes til kundeservice på post@trondheimbysykkel.no

2.2 Et bysykkelprodukt er personlig, hvor du og UIP er de eneste partene i denne avtalen. Du er den eneste brukeren av tjenesten. Av den grunn kan du ikke låne bort bysykkelen eller brukerkonto til andre. Om du mister eller blir frastjålet mobilen, må dette meldes til post@trondheimbysykkel.no for å forhindre misbruk av din konto.


2.3 Registrering og kjøp gjøres i vår app ( iPhone og Android) eller på vårt nettsted trondheimbysykkel.no/kjop. Du kan også aktivere et produkt gjennom å løse inn en verdikode som du har mottatt. For å ta i bruk tjenesten må du registrere ditt telefonnummer og annen til enhver tid påkrevet informasjon, et aktivt betalingskort/-metode og kjøpe et produkt.

2.4 Du har kun angrerett i 24 timer fra kjøpstidspunktet, og kun dersom du ikke har tatt en bysykkel i bruk. Bruk utover inkludert leietid trekkes automatisk og kan ikke angres. For mer informasjon, se Lov 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav m."

2.5 Et produkt gir deg full tilgang til tjenesten i perioden produktet varer. Hva slags produkter som er tilgjengelig for salg, til hvilke priser og varighet, vil kunne variere. Du kan kun ha ett aktivt produkt av gangen.

2.6 Et aktivt produkt lar deg låse ut bysykler gjennom appen. Bruk Trondheim Bysykkelappen for å finne tilgjengelige bysykler og parkeringsplasser. Du kan kun låse ut én bysykkel av gangen. Trondheim Bysykkel kan ikke garantere at det til enhver tid er en ledig bysykkel der du ønsker å starte en tur, eller en ledig lås for parkering der du ønsker å avslutte.

2.7 Du kan ha bysykkelen i det antall minutter som gjelder for ditt produkt før du må låse den i en stasjon. Unnlater du å levere tilbake bysykkelen før inkludert tid utløper, vil du bli belastet for overtidsbruk etter gjeldende satser for ditt produkt. Du vil få en SMS med påminnelse om at inkludert tid løper ut 10 minutter før du blir trukket.

2.8 Bysykkelen skal ikke brukes i skog og mark, eller til sykling utenfor vanlig vei.

2.9 Du kan alltid levere tilbake en bysykkel i en ledig lås, også når anlegget er stengt for natten. Du må alltid sjekke appen for bekreftelse på levert bysykkel.

2.10 Dersom du ikke mottar bekreftelse på levert bysykkel i appen, er den fortsatt registrert som i bruk av deg. Prøv å parkere bysykkelen på nytt og dytt sykkelen godt inn i låsen. Hør etter om det spilles en liten trudelutt og sjekk om lyset foran på selve låsen lyser grønt. Baklysene på bysykkelen vil skru seg av. Sjekk appen for bekreftelse på nytt. Dersom du ikke lykkes med dette, fotografer bysykkelen slik at både bysykkelens navn og at den er fastlåst kommer tydelig frem, og send bildet sammen med navnet på stasjonen og nummeret på låsen bysykkelen står parkert i på chat, eller til post@trondheimbysykkel.no. Er kundesenteret stengt, vil du ikke få avsluttet turen før kundesenteret åpner igjen, og vil dermed ikke kunne ta ut en ny bysykkel. I tillegg vil du bli belastet for utvidet leie samt motta en sms om sperring av konto. Kundeservice vil avslutte turen, refundere pengene og fjerne sperringen så raskt det lar seg gjøre, dersom du har dokumentert slik som beskrevet over.

2.11 Er et stativ ikke synlig i appen, er det ikke i drift. Dersom du likevel setter fra deg bysykkelen i et stativ som ikke er i drift, vil ikke bysykkelen bli registrert som levert, og du vil ikke motta bekreftelse på dette i appen. Det er da ditt ansvar å sjekke at bysykkelen sitter fast i stativet, og dokumentere dette med bilde. Følg samme fremgangsmåte som i punkt 2.10. Konsekvensene av manglende bekreftelse i app er de samme som beskrevet over i punkt 2.10.

2.12 Anlegget kan stenge helt eller delvis på kort varsel, f.eks. på grunn av vær/føre eller spesielle arrangementer/hendelser i byen. Se etter informasjon i appen, og følg oss ellers i sosiale medier (Instagram og Facebook) og meld deg på vårt nyhetsbrev for siste nytt. Det vil ikke gis refusjon for tiden anlegget er utilgjengelig.

2.13 Du kan når som helst avslutte bruk av tjenesten og slette registrerte personopplysninger. Ta kontakt med oss på post@trondheimbysykkel om du ønsker dette.

3. Ditt ansvar

3.1 Det er ditt ansvar å sørge for at bysykkelen er korrekt parkert og se etter bekreftelse i appen på at turen er avsluttet. Se pkt. 2.10 for fremgangsmåte om du ikke mottar denne bekreftelsen.

I appen skal du se at det står “Sykkelen er levert” og deretter “Takk for turen”, start- og endestasjon, antall minutter turen tok og navn på bysykkelen du brukte.

Hvis bysykkelen ikke er parkert på korrekt vis og forsvinner, er du erstatningspliktig etter 14 dager, dersom den ikke dukker opp før dette.

3.2 Det er ditt ansvar å ha en telefon med nok batteri så du kan sjekke bekreftelse i appen.

3.3 Du er ansvarlig for å returnere bysykkelen til en stasjon innen 3 timer etter utlåsing. For konsekvens av overskredet leietid, se pkt 4.

3.4 Setter du fra deg bysykkelen utenom en av våre stasjoner, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir bysykkelen stjålet er du erstatningspliktig om den ikke dukker opp innen 14 dager.

3.5 Bysyklene blir satt ut i god stand og blir fortløpende kontrollert og reparert, men det kan likevel være at du finner en defekt bysykkel i stativet. UIP er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet en defekt bysykkel som du forsettlig, eller uaktsomt tar i bruk.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at bysykkelen du får tildelt er hel og i forsvarlig stand FØR den tas i bruk. Ikke bruk kjøretøyet dersom det er synlige feil eller mangler. Sjekk uansett alltid at følgende fungerer og er hele:

 • Lys
 • Bremser
 • Hjul, kjede og ramme
 • Pedaler og sete

Hvis du oppdager defekter, må bysykkelen ikke tas i bruk. Sett bysykkelen tilbake i stativet, og meld inn skaden i appen etter at du har mottatt bekreftelse på levering. Da hjelper du alle byens bysyklister.

Dersom du underveis på turen opplever skade på bysykkelen, ta umiddelbart kontakt med kundeservice i chat, eller på post@trondheimbysykkel.no om du ikke får satt bysykkelen i et stativ og meldt inn skaden i appen.

3.6 Dersom du skulle få en bot grunnet manglende lys på bysykkelen, må denne dekkes av deg.

3.7 Du er ansvarlig for å overholde trafikkreglene og vurdere om forholdene er trygge nok for sykling.

3.8 Du er selv ansvarlig for skader som du påfører deg selv, dine eiendeler eller andre og deres eiendeler. Du står selv ansvarlig for kostnader ifbm. slike skader, og vi anbefaler derfor at du til enhver tid har gyldig reise- og innboforsikring, som kan ha relevant dekning for slike skader. Trondheim Bysykkel har ansvarsforsikring som kan komme til anvendelse ved hendelser hvor Trondheim Bysykkel er rettslig erstatningsansvarlig og der erstatningsbeløpet overstiger NOK 100 000. Vilkår og begrensninger gjelder.

3.9 Du skal ikke bruke bysykkel under påvirkning av alkohol, narkotika, medisinering, eller andre stoffer som kan svekke din evne til trygt å bruke bysykkelen.

3.10 Du skal sykle bysykkel forsvarlig og på en måte slik at bysykkelen ikke påføres skade. Dersom du skader bysykkelen med hensikt, er du erstatningspliktig og vil bli sperret fra tjenesten.

3.11 Du er ansvarlig for å legge inn og oppdatere informasjonen knyttet til din profil. Dette kan gjøres både i appen og under din profil på trondheimbysykkel.no.

4. Overskredet maksimal leietid (3 timer)

4.1 Ved levering etter 3 timer, vil du motta en SMS om at bysykkelen ikke er parkert og at kontoen din er sperret. Advarsler er i tillegg synlig i appen og under din profil på trondheimbysykkel.no. Du kan verken låse ut, eller kjøpe nye produkter når kontoen din er sperret.

4.2 En advarsel varer i ett år fra den ble gitt, før den automatisk nullstilles.

4.3 Ta kontakt med UIP umiddelbart i chat, eller på post@trondheimbysykkel.no dersom du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring.

5. Tap av bysykkel

5.1 Etter bruk må du returnere bysykkelen til en av Trondheim Bysykkels aktive stasjoner. Hvis bysykkelen ikke parkeres korrekt, og du dermed ikke får en bekreftelse i appen på at bysykkelen er levert, er du erstatningspliktig dersom den blir stjålet og ikke dukker opp innen 14 dager.

5.2 Om bysykkelen du sist benyttet er borte fra systemet i mer enn 14 dager anses den som tapt, og du vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-

Kravet blir stående selv om bysykkelen skulle returneres til oss på et senere tidspunkt. Dette for å dekke kostnader som påløper for ekstraarbeid ifbm. savnet bysykkel og grundig sjekk og reparasjoner, samt den tid bysykkelen ikke har vært tilgjengelig for våre brukere.

5.3. Dersom bysykkelen du sist benyttet dukker opp med så store skader at den må kasseres eller ikke kan brukes uten svært omfattende reparasjoner, blir du erstatningsansvarlig uansett tiden som er gått, og vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-.


5.4 Er du under 18 år, er den foresatte erstatningspliktig.

6. Videresalg

6.1 Det er ikke tillatt å videreselge produkter med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette.

6.2 Oppdages videresalg av produkter, vil det behandles som strid av vilkår. Det relevante produktet vil da avsluttes av UIP uten varsel eller refusjon. I tillegg reserverer UIP seg retten til å utestenge deg fra UIPs tjenester i fremtiden.

7. Betaling av produkt

7.1 UIP forbeholder seg retten til å belaste ditt betalingskort/konto direkte når du kjøper et produkt, overstiger den inkluderte leietiden, eller har et aktivt løpende produkt. Månedsabonnement og årsabonnement fornyes automatisk til den enhver tid gjeldende pris. Ønsker du å slå av automatisk fornyelse kan dette gjøres i din profil på trondheimbysykkel.no.

7.2 Du må være autorisert til å bruke betalingsmetoden du oppgir og gir UIP tillatelse til å belaste den for kjøp og eventuelle gebyrer du har pådratt deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

7.3 Betalinger til oss gjøres gjennom en tredjeparts tilbyder av betalingsløsninger. Vi er ikke ansvarlige for betalingsprosessen, eller eventuelle kostnader knyttet til slike tredjeparter.

7.4 For å bestride eventuelle gebyrer eller avgifter belastet av UIP, må du kontakte oss innen rimelig tid etter foretatt trekk, med relevant informasjon for saken.

7.5 UIP forbeholder seg retten til å trekke fra registrert betalingsinformasjon enhver utestående betaling til oss. Dersom betalingen ikke lar seg gjennomføre på grunn av manglende dekning, feil kortnummer, endring av betalingskort eller -metode uten varsel, eller lignende, vil UIP forbeholde seg retten til å belaste deg automatisk når denne informasjonen er oppdatert.

7.6 Opplysninger om transaksjonen, lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven. Dette er uavhengig av om du har slettet din konto.

8. Misbruk av tjenesten

8.1 Ved misbruk av tjenesten kan UIP sperre din tilgang til Trondheim Bysykkel permanent. Med misbruk menes blant annet:

 • Deling av produkt
 • Videresalg
 • Uriktige personopplysninger
 • Vandalisme
 • Uaktsom sykling
 • Ufin oppførsel mot ansatte i UIP

9. Personvern

Ved kjøp av produkt hos Trondheim Bysykkel, vil UIP behandle personopplysninger om deg. Vennligst se vår personvernerklæring, som regulerer vår behandling av dine personopplysninger.

10. Kjøp og mottak av gavekort

10.1 Gavekort kan kjøpes via våre hjemmesider, uavhengig av om kjøper er aktiv bruker av Trondheim Bysykkel. Kjøper har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).

10. 2 Mottaker må være fylt 18 år, eller over 15 år med fullmakt fra foresatt for å bruke bysykkel.

10.3 Gavekort kan kun benyttes gjeldende år, eller den perioden produktet angir.

10.4 Kjøper mottar gavekortet på oppgitt e-post etter at det er betalt. Det er kjøpers ansvar å sende eller gi gavekortet videre til mottaker.

10.5 Mottaker må selv løse inn koden og, dersom de ikke er tidligere brukere, registrere seg i appen eller på trondheimbysykkel.no med telefonnummer og gyldig betalingskort/-metode.

10.6 Verdikoden kan ikke byttes til kontanter.


Vilkårene er sist oppdatert 30.11.2022