Vilkår for bruk

  • Et bysykkelabonnement er personlig.
  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den i en stasjon.
  • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

Trondheim Bysykkel driftes og utvikles av Urban Infrastructure Partner AS (heretter UIP), i samarbeid med Trondheim kommune. Se egne kjøpsvilkår. Bruk av tjenesten skjer på følgende vilkår:

Hvordan Trondheim Bysykkel fungerer

1.1 Trondheim Bysykkel tilbyr sykler for personlig bruk i Trondheim. Syklene er tilgjengelig i bysykkelstasjoner på ulike steder i byen, og skal plasseres tilbake i en slik stasjon ved endt tur. Oversikt over tilgjengelige stasjoner finnes på Trondheim Bysykkels nettsted og i systemets app (tilgjengelig for iPhone og Android).

1.2 For å få tilgang må du registrere et telefonnummer samt et abonnement og et aktivt betalingskort

1.3 Registrering og kjøp gjøres på vårt nettsted eller i vår app. Man kan også aktivere abonnement gjennom å løse inn en verdikode. Vilkår for kjøp av verdikoder.

1.4 Et abonnement gir deg full tilgang til tjenesten i perioden abonnementet varer. Hva slags abonnement som er tilgjengelig for salg, med ulike priser og varighet, vil kunne variere.

1.5 Et aktivt abonnement lar deg låse opp sykler ved hjelp av app og ved hjelp av kode på skjerm på stasjonen.

1.6 Du kan alltid levere tilbake en sykkel, også når anlegget er stengt for uttak.

1.7 Du kan når som helst avslutte bruk av tjenesten og slette registrerte personopplysninger.

Avgrensinger

2.1 Du må være 15 år eller eldre for å benytte Trondheim Bysykkel. Er du under 18 år, må du ha skriftlig fullmakt fra foresatte.

2.2 Abonnementene er personlige og kan ikke overdras eller videreselges.. Dette inkluderer deling av innloggingsopplysninger til app, eller deling av opplåsingskoder for bruk på stasjon.

2.3 Du kan kun ha ett abonnement om gangen.

2.4 Du kan kun være logget inn på én app om gangen.

2.5 Du kan kun ta ut én sykkel om gangen.

2.6 Du kan ha sykkelen i inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. Unnlater du å levere tilbake bysykkelen, vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk. Du vil få en SMS med påminnelse 5 minutter før vi begynner å trekke deg. Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 5 kroner per påbegynte kvarter. Ved misbruk av tjenesten har UIP anledning til å sperre abonnementet permanent.

2.7 Abonnement gir ikke tilgang til bysykkeltjenester i andre byer, med mindre annet er opplyst om ved kjøp eller når du mottar ev. verdikode.

2.8 Anleggets sesong og åpningstider er spesifisert i Om Trondheim Bysykkel.

2.9 Anlegget kan stenge helt eller delvis på kort varsel, f.eks. på grunn av vær/føre eller spesielle arrangementer/hendelser i byen.

Ditt ansvar

3.1 Du er ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger til enhver tid er korrekte.

3.2 Du er ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før du tar den i bruk. Sjekk bremser og lys.

3.3 Vis hensyn i trafikken, og følg trafikkreglene. Du er personlig ansvarlig for skade du eventuelt måtte påføre deg selv eller andre mens du bysykler.

3.4 Du er ansvarlig for å returnere sykkelen til en stasjon i tide. Se frister i Om Trondheim Bysykkel.

3.5 Du er ansvarlig for å kontrollere at sykkelen er forsvarlig låst ved endt tur. Dette vil si å:

  • Forsikre deg om at stativet ikke er ødelagt før du parkerer sykkelen. Du skal ikke tvinge sykkelen inn i stativet.
  • Forsikre deg om at du ikke kan dra sykkelen ut av stativet.

3.6 Setter du fra deg sykkelen uten å låse den i en stasjon, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig, og du må umiddelbart melde tyveriet til UIP. Du plikter også å samarbeide med UIP om utfylling av politianmeldelse.

3.7 Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med UIP så snart som mulig.

Pause tur

4.1 Bruker du tjenestens app, kan du låse sykkelen i seg selv, mens du er på tur.


4.2 Sykkelen er fortstatt ditt ansvar, selv om turen er pauset. Tiden sykkelen står låst utenfor stativ, regnes inn i de samme tidsbegrensinger/frister som ellers.


4.3 Sykkelen skal kun settes på sted egnet for sykkelparkering. Følg alltid eventuell skilting og henvisninger der du ønsker å parkere.

Ved for sen levering

5.1 Ved for sen levering vil du få en advarsel. Advarsler blir sendt som SMS til ditt telefonnr, og er synlig i tjenestens app og nettsted. Leverer du for sent to ganger, vil din tilgang til Trondheim Bysykkel bli sperret, og du vil hverken kunne låse ut sykler eller kjøpe nye abonnement.

5.2 En advarsel varer i ett år fra den ble gitt, før den automatisk nullstilles.

5.3 Ta kontakt med UIP umiddelbart dersom du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring.

Ved tap av sykkel

6.1 Dersom sykkelen er mistet, stjålet eller totalvraket og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer blir du erstatningsansvarlig. Etter 14 dager vil du bli belastet 7500 kr. Beløpet vil etter varsling fra UIP bli trukket fra ditt registrerte betalingskort. Har du ikke registrert betalingskort, vil du bli fakturert.

6.2 Er du under 18 år, er den foresatte erstatningspliktig.

Misbruk av tjenesten

7.1 Ved misbruk av tjenesten kan UIP sperre din tilgang til Trondheim Bysykkel permanent.