Historiske data

Her finner du månedlig anonymisert turhistorikk fra Trondheim Bysykkel. Lager du noe gøy med disse dataene? La oss vite om det på post@trondheimbysykkel.no

Turdata

Ideer for å komme i gang

 • 🚌 Sammenlign effektiviteten til bysyklene mot andre former for offentlig transport
 • 🚲 Visualiser de mest populære sykkelrutene i Trondheim
 • ⚡️ Kartlegg "rushtiden" til de ulike stasjonene
 • 📈 Lag grafikk basert på disse tallene

Dokumentasjon

Lisens

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Datautvalg

Listene inkluderer alle fullførte turer på over 1 minutt, gjort av vanlige brukere mens Trondheim Bysykkel er åpent. Dette ekskluderer avbrutte turer, og sykler flyttet av våre medarbeidere. Dataene oppdateres midnatt UTC, hvilket betyr at det vil være avvik mellom antall turer per dag i disse listene, sammenlignet med tallene på live-siden som følger lokal tidssone.

Variabler

VariabelFormatBeskrivelse
started_atTimestampTidspunktet turen startet
ended_atTimestampTidspunktet turen ble avsluttet
durationIntegerLengde på tur i sekunder
start_station_idStringUnik ID for startstasjon
start_station_nameStringNavn på startstasjon
start_station_descriptionStringBeskrivelse av hvor startstasjon er plassert
start_station_latitudeDesimalgrader i WGS84Breddegrad for startstasjon
start_station_longitudeDesimalgrader i WGS84Lengdegrad for startstasjon
end_station_idStringUnik ID for endestasjon
end_station_nameStringNavn på endestasjon
end_station_descriptionStringBeskrivelse av hvor endestasjon er plassert
end_station_latitudeDesimalgrader i WGS84Breddegrad for endestasjon
end_station_longitudeDesimalgrader i WGS84Lengdegrad for endestasjon

Eksempel JSON

[
 {
  "start_station_id": "51",
  "duration": 1630,
  "start_station_longitude": 10.37476971745491,
  "end_station_longitude": 10.39729356765747,
  "start_station_latitude": 63.430403126559675,
  "end_station_description": "Ved hurtigbåtterminalen ",
  "ended_at": "2018-10-01 04:27:59.869000+00:00",
  "end_station_id": "9",
  "end_station_latitude": 63.43740318294613,
  "end_station_name": "Brattørkaia",
  "start_station_description": " ved kryss Mellomila / Illevollen",
  "start_station_name": "Skansen",
  "started_at": "2018-10-01 04:00:49.531000+00:00"
 },
 {
  "start_station_id": "6",
  "duration": 455,
  "start_station_longitude": 10.425844341516495,
  "end_station_longitude": 10.39729356765747,
  "start_station_latitude": 63.43660495943216,
  "end_station_description": "Ved hurtigbåtterminalen ",
  "ended_at": "2018-10-01 04:13:48.137000+00:00",
  "end_station_id": "9",
  "end_station_latitude": 63.43740318294613,
  "end_station_name": "Brattørkaia",
  "start_station_description": " ved kryss Mellomveien / Innherredsveien",
  "start_station_name": "Lademoparken ",
  "started_at": "2018-10-01 04:06:12.953000+00:00"
 },
 {
  "start_station_id": "51",
  "duration": 343,
  "start_station_longitude": 10.37476971745491,
  "end_station_longitude": 10.39729356765747,
  "start_station_latitude": 63.430403126559675,
  "end_station_description": "Ved hurtigbåtterminalen ",
  "ended_at": "2018-10-01 04:13:36.356000+00:00",
  "end_station_id": "9",
  "end_station_latitude": 63.43740318294613,
  "end_station_name": "Brattørkaia",
  "start_station_description": " ved kryss Mellomila / Illevollen",
  "start_station_name": "Skansen",
  "started_at": "2018-10-01 04:07:52.671000+00:00"
 }
]

Eksempel CSV

 "started_at","ended_at","duration","start_station_id","start_station_name","start_station_description","start_station_latitude","start_station_longitude","end_station_id","end_station_name","end_station_description","end_station_latitude","end_station_longitude"
 "2018-10-01 04:00:49.531000+00:00","2018-10-01 04:27:59.869000+00:00","1630","51","Skansen"," ved kryss Mellomila / Illevollen","63.430403126559675","10.37476971745491","9","Brattørkaia","Ved hurtigbåtterminalen ","63.43740318294613","10.39729356765747"
 "2018-10-01 04:06:12.953000+00:00","2018-10-01 04:13:48.137000+00:00","455","6","Lademoparken "," ved kryss Mellomveien / Innherredsveien","63.43660495943216","10.425844341516495","9","Brattørkaia","Ved hurtigbåtterminalen ","63.43740318294613","10.39729356765747"
 "2018-10-01 04:07:52.671000+00:00","2018-10-01 04:13:36.356000+00:00","343","51","Skansen"," ved kryss Mellomila / Illevollen","63.430403126559675","10.37476971745491","9","Brattørkaia","Ved hurtigbåtterminalen ","63.43740318294613","10.39729356765747"
 "2018-10-01 04:26:35.388000+00:00","2018-10-01 04:30:05.929000+00:00","210","118","Abels gate","Ved Udbyes gate","63.41614341778847","10.396314561367035","86","Lerkendal"," I Strindvegen ved Klæbuveien","63.412525462202666","10.40068656206131"
 "2018-10-01 04:38:11.066000+00:00","2018-10-01 04:42:29.483000+00:00","258","30","St Olavs gate","Ved trikkeholdeplass ","63.431170931099416","10.390283614397049","45","Studentersamfundet","sør for Eddaparken","63.42185871322338","10.39451614022255"
 "2018-10-01 04:44:34.038000+00:00","2018-10-01 04:49:12.629000+00:00","278","105","Trondheim S","Ved Sentralstasjonen","63.43605560561","10.399405807256699","30","St Olavs gate","Ved trikkeholdeplass ","63.431170931099416","10.390283614397049"
 "2018-10-01 05:01:46.410000+00:00","2018-10-01 05:06:18.326000+00:00","271","25","Thornesparken ","I Kirkegata ","63.43289961569575","10.412772931158543","105","Trondheim S","Ved Sentralstasjonen","63.43605560561","10.399405807256699"
 "2018-10-01 05:15:51.990000+00:00","2018-10-01 05:22:06.244000+00:00","374","44","Prinsen kinosenter"," ved kryss prinsens gate / Verftsgata","63.42663458755783","10.392784774303436","1","Dokkparken"," Ved kryss Innherredsveien / Verftsgata","63.433509009133566","10.411412715911865"

Sanntidsdata

Du kan også hente sanntidsdata om tilgjengelighet av sykler og stasjoner