Sanntidsdata

Sanntidsdata er tilbudt i formatet GBFS (General Bikeshare Feed Specification). Les mer om dette på GitHub. Data oppdateres hvert 10. sekund.

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Identifikasjon i header

Alle spørringer til vårt sanntids-API bør sende headeren Client-Identifier. Denne bør inneholde en verdi som beskriver applikasjonen som kaller APIet. Verdien bør inneholde navnet på ditt firma/organisasjon, deretter en strek og navn på applikasjonen, som mittfirma-reiseplanlegger eller mittfirma-bymonitor.

Endepunkter

Auto discovery

Auto-discovery-fil som lenker til alle de andre filene som er publisert av systemet.

Endepunkt: gbfs.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/gbfs.json

Respons

{
 "data":{
  "nb":{
   "feeds":[
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/system_information.json",
     "name":"system_information"
    },
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/station_information.json",
     "name":"station_information"
    },
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/station_status.json",
     "name":"station_status"
    }
   ]
  }
 },
 "ttl":10,
 "last_updated":1542035150
}

System

Maskinlesbar grunnleggende informasjon om Trondheim Bysykkel

Endepunkt: system_information.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/system_information.json

Respons

{
 "last_updated": 1540218289,
 "ttl": 10,
 "data": {
  "system_id": "trondheim",
  "language": "nb",
  "name": "Trondheim City Bike",
  "operator": "UIP Trondheim Bysykkel AS",
  "timezone": "Europe/Oslo",
  "phone_number": "+4794858825",
  "email": "post@trondheimbysykkel.no"
 }
}

Stasjoner

Informasjon om alle stasjoner, med adresser og beskrivelse.

Endepunkt: station_information.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/station_information.json

Respons

{
 "last_updated": 1540219057,
 "data": {
  "stations": [
   {
    "capacity": 15,
    "lat": 63.4304427209203,
    "address": "Kongensgate 15",
    "name": "Torvet I",
    "station_id": "175",
    "lon": 10.392744433633425
   },
   {
    "capacity": 13,
    "lat": 63.429289773431165,
    "address": "Illevollen",
    "name": "Ilaparken",
    "station_id": "47",
    "lon": 10.369248388233245
   },
   {
    "capacity": 13,
    "lat": 63.40575407332705,
    "address": "Sorgenfriveien 7",
    "name": "Sorgenfri",
    "station_id": "10",
    "lon": 10.399830937385559
   }
  ]
 }
}

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet på sykler og stasjoner

Endepunkt: station_status.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/trondheimbysykkel.no/station_status.json

Respons

{
 "last_updated": 1540219230,
 "data": {
  "stations": [
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 7,
    "num_docks_available": 5,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "175"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 8,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "47"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 9,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "10"
   }
  ]
 }
}

Historiske data

Du kan også laste ned anonymisert turhistorikk