Åpen kildekode

Under følger biblioteker vi har benyttet til utvikling av denne appen. Vi retter en stor takk til utviklerene av disse.
 • Android Maps Utils
  https://github.com/googlemaps/android-maps-utils
 • Android Reactive Location
  https://github.com/mcharmas/Android-ReactiveLocation
 • Apollo Android
  https://github.com/apollographql/apollo-android
 • Callligraphy
  https://github.com/chrisjenx/Calligraphy
 • Dagger 2
  https://google.github.io/dagger
 • Google Play Services
  https://developers.google.com/android/reference/packages
 • GreenRobot Eventbus
  https://github.com/greenrobot/EventBus
 • Gson
  https://github.com/google/gson
 • libphonenumber-android
  https://github.com/MichaelRocks/libphonenumber-android
 • Mapbox Maps SDK for Android
  https://github.com/mapbox/mapbox-gl-native-android
 • OkHTTP
  http://square.github.io/okhttp
 • Retrofit 2
  http://square.github.io/retrofit
 • RxAndroid
  https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
 • RxJava
  https://github.com/ReactiveX/RxJava
 • Timber
  https://github.com/JakeWharton/timber